Luft til vand-varmepumpe

Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe fungerer ligesom et køleskab: I køleskabet hentes varmen fra skabets indre, hvorefter varmen afleveres på skabets bagside. Da varme ikke af sig selv flytter sig fra et koldt sted til et varmt sted, “pumpes” varmen af en kompressor. Deraf navnet varmepumpe. Savner du en dybere forklaring på hvordan varmepumper fungerer, så kontakt din lokale VVS’er i Nyborg.

Udnyt jordens eller luftens energi

Der er grundlæggende to måder en varmepumpe fungerer på; enten henter den energi i jorden eller i luften. Der er følgende forskellige almindelige varmepumpe-typer:

Jordvarme

Jord-varmepumpe: Varmen hentes fra 300 meter jordslanger og afleveres i huset, hvor den primært bruges i radiatorer (jord/vand-anlæg).

Udeluft

Luft til vand-varmepumpe: Varmen hentes fra udeluften og afleveres indenfor til radiatorer eller gulvvarme.

DØGNSERVICE

RING TIL OS: +45 24 24 24 24

DØGNSERVICE

RING TIL OS: +45 24 24 24 24

Jordvarme fra lodrette rør

Har man ikke så meget plads på grunden til at få nedgravet 300 meter jordslanger, kan man vælge lodret jordvarme som en alternativ løsning. Vælger man denne form for jordvarme, skal der graves lodrette rør 100-150 meter ned. Denne løsning er dyrere end almindelig jordvarme, og desuden stilles der højere krav til sikkerheden (grundvandet). I Sverige kaldes denne jordvarme-type bjergvarme og er mere udbredt end i Danmark.

Få energien 3-4 gange igen med en varmepumpe

En varmepumpes afleverede energimængde til opvarmning er 3-4 gange større end den energimængde, som varmepumpen skal bruge til drift (og som du betaler for). Man bruger begrebet effektfaktor (COP= Coefficient Of Power). COP-værdien er størst for jordvarme, da jordens temperatur i vintermånederne (det meste af tiden) er højere end udeluftens temperatur. Derfor er en varmepumpe en god investering for dig, din familie og din varmeregning.

Varmepumper til privat og erhverv

VVS Kurt Hansen, tilbyder varmepumpeløsninger til både private og erhverv. Typen af varmepumpe afhænger af grundens størrelse og beliggenhed. Lad os tage en snak om mulighederne for en varmepumpeløsning hos dig.

Vi dækker følgende områder: Nyborg, Ørbæk, Frørup, Ullerslev, Langeskov, Aunslev, Bovense og Kerteminde.

Hvad koster en varmepumpe?

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi tilbyder, og vi laver gerne et uforpligtende tilbud med en god pris. Vi kommer også meget gerne ud til et uforpligtende møde, hvor vi for eksempel kan gennemgå fordelene ved naturgasfyring.

Du kan ringe til os på telefon +45 24 24 24 24, eller du kan skrive til os på e-mail info@nito-tek.dk. Vi er klar til at hjælpe dig.

RING TIL OS: +45 24 24 24 24

Kontakt os

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.